Har du en restaurant, et bakeri e.l. som du vil ha med? Send en e-post til info@toogoodtogo.no eller
KLIKK HER
for å komme til vårt registreringsskjema

HVORDAN FUNGERER TOO GOOD TO GO:

VI STØTTER HJEMLØSE OG REDUSERER MATSVINN

1167

Måltider gitt

Klikk her og gi et måltid – det koster bare 20 kr.

LAst ned