Bærekraft

Bærekraftig utvikling er en balanse mellom å utnytte og beskytte jordens ressurser slik at vi ikke ødelegger vår og fremtidige generasjoners livsgrunnlag. Det handler om å ta ansvar for fremtiden ved å reflektere over hvordan vi lever og forvalter livene våre idag.

 

Over hele verden står vi over for klimaforandringer og miljøproblemer, og i den forbindelsen er matsvinn blitt et veldig aktuelt tema. Kasting av god mad koster verden på daglig basis vanvittige summer av økonomiske og miljømessige ressurser. De forente nasjoner (FN) anslår at rundt en tredjedel av all mat til folk i verden går tapt, noe som er et stort paradoks når hver åttende person på planeten samtidig sulter. Det betyr at 1,3 milliarder tonn mat sløses bort hvert år. Matsvinn forekommer i hele produktkjeden fra produksjon, distribusjon, tilberedning og servering. FN fastslår i deres rapport «Food wastage resources» fra 2013 at 28 % av verdens samlede landbruksareal brukes til å produsere matvarer som går rett i søpla. 3,3 milliarder tonn drivhusgasser slippes ut forgjeves, og det rene vannet som brukes til å produsere all den overflødig maten tilsvarer den årlige mengden vann som passerer gjennom Europas største elv, Volga. Enkelt forklart tilsvarer vannet brukt til å produsere én hamburger en 90-minutters lang dusj. I et lite land som Norge kaster vi 300 000 tonn mat i året. 1 kg matavfall tilsvarer i snitt ca. 2 kg CO2-utslipp. Det meste av dette matsvinnet skjer utenfor kjøkkenet, når maten er tilberedt og klar til å bli servert. Den maten som ikke kan selges før man stenger – går rett i søpla.

 

Too Good To Go sin visjon er å redusere matsvinn ved å hjelpe restauranter og øvrige matutsalg med å selge overskuddsmat, slik at den ikke havner i søpla. Det er bra for miljøet, samfunnet, økonomien og vår felles fremtid. Vi håper at du vil være med!

 

Co2

I Too Good To Go kjemper vi kampen mot matsvinn, og samtidig kjemper vi for å få redusert CO2-utslippet.

 

Vår visjon er en grønnere tankegang mht. bærekraft, hvor vi både hjelper miljøet og hjelper til med å skape en annen og mer miljøvennlig måte å tenke på. Med Too Good To Go-konseptet spares miljøet for over 300 kg CO2 per dag, og vi har allerede i de første to månedene av konseptets levetid spart miljøet for mer enn 15 tonn CO2.

 

I dag er drivhuseffekten økende på grunn av menneskers klimagassutslipp.

En av de mest betydningsfulle menneskeskapte drivhusgassene er karbondioksyd (CO2) (også kjent som kullsyre). Den dannes av produksjon samt forbrenning av organisk materiale.

CO2 holder på varmen fra sola. Derfor vil et større CO2-utslipp føre til at jorda blir varmere. Ifølge FNs «Intergovernmental Panel» om klimaendringer vil den økede mengden drivhusgasser i atmosfæren gi temperaturstigninger på mellem 0,3 og 4,8 ° C i løpet av de næste 100 årene. Det vil resultere i klimaforandringer og kan få store konsekvenser for blant annet isen på Svalbard og vannstanden over alt i verden.

 

TGTG gris

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *