Kampen mot matsvinn er en suksesshistorie

Hanne Johansen

2 years ago

Forrige uke var vi tilstede under Arendalsuka, hvor vi fikk presentert helt ferske matsvinntall. Tallene viser at samarbeidet mot svinn i matbransjen har vært svært vellykket så langt - så vellykket at Klima- og miljøministeren kaller det en suksesshistorie! Men fortsatt kastes det enorme mengder mat, og kampen mot matsvinnet fortsetter for fullt. 

I 2017 gikk myndighetene og matbransjen sammen med et felles mål om å redusere matsvinnet. Resultatet ble Bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn, hvor målet er å redusere svinnet i matbransjen med 50 prosent innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Too Good To Go er en del av avtalen – å redde overskuddsmat gjennom appen er et av tiltakene som foreslås til butikkene og spisestedene som undertegner avtalen. Vi har også et tett samartbeid med Matvett, som er mat- og serveringsbransjens eget selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De jobber for at flere bedrifter skal skrive under Bransjeavtalen, og følger opp bedriftene som er med.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen skryter av Bransjeavtalen - men minner om at vi fremdeles har en stor jobb å gjøre for å redusere matsvinnet.

Forrige uke var vi tilstede under Arendalsuka, landets største politiske møteplass. Der presenterte Matvett, Østfoldforskning og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen helt ferske tall som viser at arbeidet mot svinn i matbransjen så langt har vært en suksesshistorie. Mellom 2015 og 2018 klarte bransjen å redusere svinnet sitt med ti prosent! De er altså på god vei til å nå målet om en halvering. De ti prosentene utgjør en reduksjon på 100 000 tonn CO2e!

Elvestuen understreket viktigheten av kampen mot matsvinn for å nå klimamålene. Samtidig påpekte han at den norske bransjeavtalen og arbeidet vi gjør her i Norge har en effekt langt ut over våre egne landegrenser:

– Det at vi er på god vei til å nå målet om 50 prosent reduksjon av matsvinnet har betydning også ut over landets grenser. At bransjeavtalen faktisk virker, gjør den rett og slett til en av de få suksesshistoriene vi har på et vellykket samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Dette er derfor en suksesshistorie som bør deles, fortalte han – før han røpet at andre land allerede har fått øynene opp for den norske avtalen.

Vi ble vitne til at åtte nye virksomheter signerte bransjeavtalen sammen med Elvestuen. Til sammen er nå 93 selskaper med. 

Mye arbeid gjenstår

Selv om matsvinnet sakte men sikkert går ned i matbransjen, har vi fremdeles en stor jobb foran oss, både i bransjen og på hjemmebane. Ferske tall fra Østfoldforskning forteller at minst 398 000 tonn mat ble kastet i 2018.

Frukt og grønt er på topplista over maten vi kaster mest av, både i industrien, hos grossistene, i butikkene og hjemme hos oss selv. Det må vi gjøre noe med!

 Slik er (det kartlagte) matsvinnet fordelt:

  • Husholdninger: 57 %
  • Matindustri: 22 %
  • Dagligvarehandel: 16 %
  • Hotell, kantine og KSB (kiosk, bensin og servicehandel): 4 %
  • Grossist: 1 %

I industrien er det frukt og grønt, drikkevarer og kjøtt det kastes mest av. I grossistleddet er det en stor overvekt av frukt og grønt (som står for over 80 prosent av svinnet) mens hos dagligvarehandelen er rundt halvparten av maten som kastes bakevarer og over 25 prosent er frukt og grønt. Hjemme er det gryte- og tallerkenrester vi kaster aller mest av, men også bakevarer og frukt og grønt havner ofte i søpla. Gjennom Bransjeavtalen kommer det derfor til å være et ekstra stort fokus på bakevarer og frukt og grønt fremover. 

I Too Good To Go-appen har vi allerede mange bakerier, kaféer og dagligvarebutikker som selger brød og andre bakevarer med oss på laget, men jobber for å få med oss enda flere. I tillegg vil vi satse litt ekstra på å redde mer frukt og grønt. Ikke minst fortsetter vi arbeidet med å inspirere og motivere alle til å redusere matsvinn også på hjemmebane – her finner du våre ti beste tips!

Hanne Johansen

Matredder og kommunikasjonsrådgiver