Matredding mot klimakrisen

a year ago

Klimakrise

Det er skummelt å snakke om, men ingen overdrivelse: Vi står nå midt i en klimakrise som vil påvirke oss som lever i dag og alle fremtidige generasjoner. Etter hvert som befolkningen vokser får vi behov for mer mat. For å produsere mer mat kutter vi ned skog. Skog er ikke bare viktig for et rikt dyre- og planteliv, men også vesentlig for et godt klima.

Når du redder mat gjør du kanskje mer enn du selv har innsett. Ved å redde mat viser du respekt for ressursene våre, samtidig som du forhindrer at maten havner i søpla og skader miljøet. Som en takk til deg og planeten vår valgte vi, under årets European Sustainable Development Week, å plante trær for hvert 100. måltid reddet i Europa!

Produksjon av mat krever mye ressurser

Det er dessverre slik at ressursene som går med til matproduksjon er begrensede, men dette er lett å glemme når vi handler mat i butikken.

Man trenger blant annet frø, vann, gjødsel, energi, arbeidskraft og store mengder landareal. Halvparten av alle beboelige landområder brukes til matproduksjon, og nesten 30 % av matproduksjonens jordbruksareal brukes til å produsere mat som går rett i søpla. Det vil si at matsvinn okkuperer omtrent 10 % av jordas totale landareal!

Selv om 30 % av av jordas landareal fremdeles er dekket av skog, forsvinner den raskt. Areal tilsvarende 40 fotballbaner forsvinner hvert minutt - noe som er svært ødeleggende for klimaet. Trærne i skogen binder og lagrer CO2e fra atmosfæren, og produserer oksygen. På den måten bidrar de til å opprettholde en balanse i naturen. Når man hugger ned eller brenner skog vil gassene som trærne har fanget opp, bli sluppet ut igjen i atmosfæren. Jo mer CO2e som blir sluppet ut i atmosfæren, jo varmere vil planeten bli, og konsekvensene større.

Resultatet av årets kampanje

Takket være deg, og alle andre matreddere i Europa, ble 340 000 måltider reddet under European Sustainable Development Week! Selv om vi ikke nådde målet vårt på 400 000 er vi likevel så fornøyd med resultatet at vi har bestemt oss for å plante 4000 trær uansett. For å sikre at tiltaket blir en del av en langsiktig løsning vil trærne bli plantet i England, Frankrike, Tyskland og Spania i samarbeid med PUR Projet. Les mer om kampanjen i sin helhet her.

Neste steg

For tiden jobber vi med å bygge Matredderbevegelsen. I tiden fremover kommer vi til å ta opp forskjellige temaer som knytter matsvinn opp mot klimakrisen. Verden forandrer seg raskt, og vi må alle gå inn for å være en del av løsningen.

Sammen mot matsvinn.

Magnus Brune
Community manager

Last ned appen

Last ned appen og bli med i kampen mot matsvinn i dag! Last ned til iPhone eller Android.

App Store
Google Play