Redd regnskogen!

10 months ago

Regnskogen i Amazonas brenner – noe som har fått minimalt med mediedekning fram til nå, på tross av at regnskogen er av utrolig stor betydning for planeten og alle oss som lever på den! Derfor har vi samlet noen av de viktigste faktaene vi kunne finne, sammen med noen tiltak vi kan gjøre for å forsøke å stoppe utviklingen.

Hva skjer i Amazonas, og hvorfor?

Regnskogen i Amazonas har stått i flammer i tre uker. Røyken ble først oppdaget av NASA, og forrige mandag var den så kraftig at den mørkla himmelen over Sao Paulo (Brasil) – midt på dagen. Amazonas, som er Brasils tredje største delstat, har erklært unntakstilstand som følge av økningen i skogbranner.

Selv om skogbrannsesongen nettopp har begynt, har antallet skogbranner hittil i år allerede passert det totale antallet branner i fjor. Ifølge Global Fire Emissions Database er det registrert 8 668 branner hittil i år, noe som tilsvarer en økning på 84 % sammenlignet med i fjor. Skogbranner er ikke uvanlig i Brasils tørkesesong, men ifølge Amazon Environmental Research Institute er det ikke mulig at naturlige variasjoner i været kan være årsaken til en så stor økning. Avskogingen, ved å lovlig eller ulovlig sette fyr på skogarealer for å rydde plass til landbruk og beitemark for storfe, er den eneste sannsynlige forklaringen på utviklingen vi ser.

Bilde fra NASA som viser røykutvikling fra branner i flere brasilianske delstater.

Brasils president Jair Bolsonaro er ikke kjent for å bry seg stort om vern av Amazonas. Siden han ble president 1. januar i år har han, ifølge brasilianske miljø- og urfolksorganisasjoner, tatt mange beslutninger og kommet med flere sterke uttalelser som underminerer urfolksrettigheter og svekker arbeidet med regnskogbevaring. Han har varslet mange store utbyggingsprosjekter og tillatelser til å utnytte tidligere urørte regnskogsområder, særlig til landbruk.

Amazonas er livsviktig for planeten

Amazonas er den største regnskogen vi har, og et livsviktig karbonsluk som fanger og lagrer CO2e – av denne grunnen kalles den av mange for planetens lunger. Ved å kutte og brenne trær slipper man karbonet rett tilbake i atmosfæren, noe som bidrar ytterligere til klimakrisen. I tillegg er regnskogen hjem til over tre millioner arter, nesten 30 % av alle artene som finnes på jorda, og til mer enn en million urfolk. Å beskytte regnskogene er altså en nøkkel og en nødvendighet for å bekjempe klimaforandringene og ivareta de livsviktige økosystemene som bidrar til å opprettholde livet på jorda. 

Avskoging, ved å lovlig eller ulovlig sette fyr på skogarealer for å rydde plass til landbruk og beitemark for storfe, er den eneste sannsynlige forklaringen på utviklingen vi ser i Amazonas. Bilde fra Rainforest Alliance.

Hvordan kan jeg hjelpe?

1. Først og fremst, hold deg oppdatert

Kunnskap er makt. Lær om krisen fra offisielle og troverdige kilder, og hold deg oppdatert på omstendighetene og konteksten rundt hva som skjer: Se og les nyheter, lær om lokale reguleringer, og om hvordan problemet utvikler seg. InfoAmazonia er et eksempel på en god kilde med massevis av innsikt og fakta om Amazonas, og skogens situasjon. I tillegg er det viktig å spre ordet – jo flere som er klar over problemet, desto mer makt har vi til å gjøre noe med det.

2. Støtt organisasjoner som jobber med å ivareta biologisk mangfold og økosystemer

Mange organisasjoner gjør en fantastisk jobb for å beskytte skogene våre. Som et svar på de nåværende krisesituasjonen kan du donere penger til grupper som jobber med å beskytte Amazonas. Har du muligheten til å donere kan du vurdere Regnskogsfondet eller WWF.

3. Tenk på matvanene dine

91 % av all avskoging som har foregått i Amazonas siden 1970 skjer for å rydde plass til beitemark og fôrproduksjon til husdyr. I dag er Brasil den desidert største soya- og kjøttprodusenten i verden, og eksporterer i stor skala til Kina og Europa. Også her i Norge spiser mange husdyr soya fra regnskogsområder i Brasil. Som en følge av at verdens kjøttkonsum øker, forsvinner naturlige økosystemer med ekstrem fart… og i tillegg ender hele 20 % av kjøttet som produseres i verden som matsvinn. Å spise mindre kjøtt, og å ikke kaste mat er altså et essensielt tiltak for å redusere avskogingen. 

Amazonas kalles ofte for verdens lunger, fordi den spiller en helt sentral rolle ved å fange og lagre CO2e.

4. Vær en bevisst forbruker, og hold bedrifter ansvarlig

Vit hvor produktene dine kommer fra! Det er viktig at vi støtter bedrifter med bærekraftige verdikjeder. Kontroller hvor og hvordan produktet du skal kjøpe er produsert. Her kan forskjellige typer sertifisering være til stor hjelp.

5. Still politikere til ansvar

Brasils president er mer opptatt av penger enn bærekraft. Norske politikere kan være med på å presse Brasilianske myndigheter, for eksempel ved å ta krav om regnskogsvern inn i økonomiske forhandlinger. Denne uka er norske politikere med på å forhandle frem en frihandelsavtale, som i verste fall kan gjøre det billigere for Brasil å eksportere produktene som nå raserer Amazonas. Nærings- og fiskeriminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene». Kontakt gjerne departementet og fortell dem at Norge må stille krav om regnskogsvern i forhandlingene.

Til slutt: Del kunnskap – alt du gjør bidrar

Jo flere som har kunnskap om et problem og hvordan man kan bidra for å løse det, desto større påvirkning kan vi har. Snakk med andre, del kunnskap og gjør det du kan – så skal du se at vi kan gjøre en forskjell!

Regnskogen er hjem til over tre millioner arter og til mer enn en million urfolk. La oss gjøre det vi kan for å ta vare på den! Foto: Rainforest Alliance.

Matsvinn er en stor bidragsyter til klimakrisen og miljøødeleggelser. Husk at for hvert måltid du redder gjør du noe bra for planeten vår. Fortsett å være en stolt matredder!

Vil du lære mer om matsvinnets innvirkning på planeten og oss som bor her, besøk Kunnskapsbanken.

Hanne Johansen
Matredder og kommunikasjonsrådgiver

Last ned appen

Last ned appen og bli med i kampen mot matsvinn i dag! Last ned til iPhone eller Android.

App Store
Google Play