Verdens skogdag: Redd mat og plant trær!

a year ago

For litt siden leste vi om en ny rapport som forteller at storskala treplanting kan være vårt aller viktigste våpen i kampen mot klimaendringene. Så la oss plante trær sammen!

Trær og skog spiller en utrolig viktig rolle for klimaet, både lokalt og globalt. Men hvert femte sekund forsvinner det regnskog tilsvarende størrelsen på en fotballbane. Etterspørselen etter råvarer som jordbruksprodukter (spesielt palmeolje og kjøtt/fôr), tømmer, mineraler, olje og gass er den viktigste årsaken til at regnskogen blir borte. I Norge er intensiv skogdrift med flatehogst, planting og treslagsskifte det som truer skogen aller mest.

Å ta vare på skogene og å gjenplante skog er helt avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen og nå klimamålene. Så for hver porsjon med overskuddsmat som reddes gjennom appen på verdens skogdag 21. mars, planter vi et tre!

Trær spiller en viktig rolle for klimaet

For å lære mer om trærnes rolle for klimaet besøkte vi Cicero Senter for klimaforskning og slo av en prat med biolog og klimaforsker Bob van Oort. Han forteller at skog og trær spiller en veldig viktig rolle, både i økosystemer, som byggemateriale, i bærekraftig energiproduksjon og ikke minst i lokal og global klimaregulering. 

Bob van Oort, biolog og klimaforsker hos Cicero.

"Å begrense global oppvarming til 1,5 grader eller maksimum 2 grader blir vanskelig. Det krever raske og dype kutt i ulike klimagasser, og i tillegg må vi fange karbon fra atmosfæren og lagre det", forteller Bob. Trær lagrer karbon, og på denne måten kan treplanting være en viktig del av klimaløsningen. Han understreker at det er mange problematiske sider ved karbonfangst, også ved skogplanting, men at bærekraftig skogplanting helt klart er avgjørende for å nå klimamålene. 

"Skog er avgjørende for å nå klimamålene!" - Bob van Oort, biolog og klimaforsker.

At skogplanting kan være problematisk betyr at det er en del hensyn som må tas før man setter i gang planting av trær. For eksempel må ikke plantingen komme i konflikt med lokal matsikkerhet og man må passe på at artene som plantes hører naturlig hjemme i området. I områder hvor det er mye snø kan treplanting ha en negativ klimaeffekt, fordi snøen spiller en viktig rolle ved å reflektere varme fra sola. Det aller beste er å gjenplante naturlig skog i områder som har blitt avskoget, forteller Bob. 

I tillegg til å gjenplante og plante ny skog der det er hensiktsmessig, er det svært viktig å forebygge avskoging av allerede eksisterende skog. Bærekraftig skogbruk spiller også en viktig rolle - hvis det legges til rette for at man kan tjene penger på bærekraftig hogst og annen bruk av skogen, er sjansen mindre for at området blir avskoget og brukt til noe annet inntektsbringende, som for eksempel kvegdrift. "Skog kan være opp mot 30 prosent av klimaløsningen", avslutter Bob. 30 prosent!

Treplanting i Tanzania

Med hjelp fra Bob valgte vi ut organisasjonen One Tree Planted og et prosjekt hvor lokalbefolkningen gjenplanter skog i Usambarafjellene i Tanzania. 

Treplanting i Usambarafjellene. Bilde fra onetreeplanted.org.

Usambarafjellene er hjem til mange av Tanzanias endemiske dyrearter (dyr som kun lever her) og vannkilden til en rekke landsbyer og større byer, inkludert landets største by Dar es Salaam. Fjellene har blitt utsatt for omfattende avskoging i løpet av de siste 20 årene, og til sammen har over 80 prosent av den opprinnelige skogen i området forsvunnet. Dette har ført til tap av biologisk mangfold, økt tørke og jorderosjon, samt en mer usikker tilgang på vann for svært mange mennesker. Gjennom dette prosjektet kan lokalbefolkningen gjenplante trær og være med på å forvalte sitt eget nærmiljø på en bærekraftig måte. Les mer om prosjektet her og her

Bli med oss i kampen mot matsvinn - og avskoging!

Vi jobber hardt hver eneste dag for å stoppe matsvinn. Gjennom appen vår reddes det rundt 4000 porsjoner med overskudsmat hver dag, med hjelp fra rundt 1200 butikker og spisesteder og tusenvis av ivrige matreddere over hele landet. 

På verdensbasis ender en tredjedel av all mat som produseres opp som matsvinn. Det er et kjempestort miljøproblem. Visste du for eksempel at produksjonen av mat som aldri blir spist står for mellom åtte og ti prosent av verdens klimagassutslipp? Landbruk er en hovedårsak til avskoging, så ved å redusere matsvinnet vil det også være mindre behov for å rasere skog for matproduksjon. 

Regnskogene dekker bare rundt seks prosent av jordoverflata, men over halvparten av verdens arter er representert her, skriver Regnskogsfondet. 

Når det viser seg at treplanting kan være vårt viktigste våpen i kampen mot klimaendringene vil vi selvfølgelig også engasjere oss direkte i denne saken ved å plante trær, spre kunnskap om trærnes viktige rolle og oppfordre andre til å plante trær og ta vare på skogene.

Vi er et lite selskap på 10 ansatte, med begrensede ressurser. Men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre en stor forskjell! Som historien har vist utallige ganger, senest ved Gretha Thunberg sin enkle skolestreik for klimaet, kan de minste tuer velte de største lass. Kanskje vårt lille (men for vår del store) bidrag på en dags omsetning kan inspirere andre til å hive seg på og plante trær? Kanskje vil bedrifter med langt større økonomiske muskler enn oss selv også velge å slå et slag for den rene luften, det friske vannet og det biologiske mangfoldet ved å donere nok penger til å gjenplante en hel skog? Og kanskje vil enkeltpersoner ikke bare redde mat med oss på skogdagen, men også hjelpe oss med å oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme, eller selv gi et lite bidrag til One Tree Planted? Én dollar planter ett tre - og hvert tre teller! 

Dobbel miljøgevinst på verdens skogdag

Matsvinn og avskoging har flere ting til felles. En av dem er at å snu den nåværende trenden vil ha overveldende positive konsekvenser for en rekke miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske utfordringer planeten står overfor i dag. Så redd mat på verdens skogdag og plant et tre samtidig - dobbel miljøgevinst! Vi håper på rekordmange porsjoner reddet denne dagen, så vi kan plante flest mulig trær i Tanzania. Er du med? 


Hanne Johansen
Matredder og kommunikasjonsrådgiver

Last ned appen

Last ned appen og bli med i kampen mot matsvinn i dag! Last ned til iPhone eller Android.

App Store
Google Play