Ofte stilte spørsmål

Vi får inn mange spørsmål om matsvinn, Too Good To Go og matredderbevegelsen. På denne siden kan du se noen av spørsmålene vi ofte får. Hvis du vil lære enda mer om matsvinn kan du lese mer i Kunnskapsbanken.


Om matsvinn


Hva er matsvinn?

Matsvinn er kasting av nyttbar mat. Det er mye mat som tapes eller kastes i løpet av verdikjeden fra gård til spisebord. Og det er ikke bare maten som sløses, det er alle ressursene som ble brukt i produksjonen som vann, jord og arbeidskraft. Mat som kastes har dessuten en skadelig påvirkning på miljøet. Gå inn på "Hvorfor er matsvinn et problem?"  for å lære mer om omfanget til problemet.


Hvor stort er matsvinnproblemet?

Matsvinn er et enormt problem. Hvert år blir en tredjedel av maten som produseres i verden til matsvinn. Det tilsvarer 1,6 milliarder tonn mat kastet hvert år, med en verdi på 1200 milliarder dollar. 8% av verdens klimagassutslipp er forårsaket av matsvinn. Hvis matsvinn var et land, ville det ligget på tredjeplass i verden når det gjelder klimagassutslipp, kun slått av Kina og USA.

Ifølge Boston Consulting Group vil matsvinnet øke til 2,1 milliarder tonn innen 2030. Det er vanvittig med tanke på at 870 millioner mennesker i verden lever i sult og/eller lider av underernæring. Matsvinn er et innviklet problem, men vi har troen på at det kan løses.


Hva slags mat kaster vi mest av i verden?

Frukt og grønt utgjør 42% av det totale matsvinnet (1,6 milliarder tonn). Deretter kommer kornprodukter, så rot- og knollvekster. Se statistikken her.


Hvem er det som kaster all denne maten?

Ingen liker å kaste mat, men i virkeligheten er det veldig vanlig for både bedrifter og husstander å gjøre det. Matsvinn er et komplekst problem som involverer mange aktører. Matsvinn er mer utbredt i utviklede land med høye lønninger, og er et resultat av større matsikkerhet og tilgjengelighet på mat.


Hvordan ser fremtiden ut?

Det har blitt estimert at det årlige matsvinnet vil øke til 2,1 milliarder tonn innen 2030. For å prøve å forhindre dette, må vi øke bevisstheten rundt problemet med matsvinn. Målet vårt er å vokse så mye som mulig for å spre budskapet, dele kunnskapen vår og hjelpe mennesker å bidra i kampen mot matsvinn.


Om Too Good To Go


Hva er Too Good To Go?

Vi i Too Good To Go bekjemper matsvinn i hovedsak gjennom appen vår. Den setter forbrukere i kontakt med butikker og spisesteder som har overskuddsmat tilgjengelig på slutten av dagen. Vårt overordnede mål, som internasjonalt selskap, er å inspirere og hjelpe alle med å bidra til å redusere matsvinnet i verden.  


Sammen i kampen mot matsvinn

Vi vil at alle skal bidra i kampen mot matsvinn. Appen vår gjør det veldig enkelt å gjøre en god gjerning og til gjengjeld få noe godt å spise. Dette er noe alle parter vinner på: Forbrukerne får god mat til en rimelig penge, partnerne våre reduserer matsvinnet sitt og når ut til nye kunder, og miljøet blir mindre belastet. Vinn-vinn-vinn!

Du kan lære mer i denne videoen: The food waste revolution.


Hvordan startet det?

Ideen ble formet da en av grunnleggerne våre var vitne til at restene fra en buffet ble kastet. Dette var fullstendig spiselig mat som var “too good to go”. En gjeng teknisk orienterte entreprenører på tvers av Europa slo seg sammen for å komme opp med løsningen, og den er nå den største matredderappen i verden.


Hvordan fungerer det?

Vi hjelper butikker og restauranter med å selge overskuddsmaten sin gjennom den gratis mobilappen vår. Matreddere velger et spisested eller en butikk i appen, bestiller en forundringspose med overskuddsmat til redusert pris og henter den i butikken innenfor et angitt tidsrom. Her kan du se en video som forklarer hvordan det fungerer i detalj: Fight food waste – save great food.


Hvordan bidrar Too Good To Go til å bekjempe matsvinn?

For hvert måltid som reddes, blir mindre CO2 sluppet ut i naturen. Når maten ender opp på deponi der den brytes ned eller brennes, slippes enorme mengder klimagasser ut i atmosfæren, noe som bidrar til klimaendringer.

I tillegg har vi startet en internasjonal matredderbevegelse, hvor vi prøver å påvirke de fire søylene i samfunnethusholdninger, bedrifter, utdanning og politikk.


Hva er målet vårt?

Vårt mål er å inspirere og hjelpe alle til å bli med i kampen mot matsvinn. Vi vil at alle skal forstå hvor verdifulle ressursene våre er og beskytte kloden. Det krever at vi jobber med bevisstgjøring, bedre undervisning om mat og internasjonale løsninger i alle ledd, fra forbruker til bedrift. Ved å skape en internasjonal bevegelse, håper vi på å kunne skape mest mulig innflytelse og fremgang i kampen mot matsvinn og reduksjon av CO2-utslipp.


Hva er en matredder?

En matredder er en person som er engasjert i å gjøre sin del av jobben for å redusere matsvinn, og som inspirerer andre til å gjøre sitt. Leser du dette, er du forhåpentligvis også en av oss! Vi er utrolig takknemlige over å ha skapt verdens største markedsplass for matreddere, noe vi aldri kunne ha klart uten dere.


Hvor mange måltid har blitt reddet gjennom appen?

73.294.998


Hvor mange samarbeidspartnere har dere?

91.638


Hvor mange brukere har dere?

38.042.642


Hvordan vokser vi så raskt?

Matsvinn skjer i hele verden; der det er matsvinn finnes det også mulighet for å redde mat. Målet vårt er å vokse så fort som mulig, noe vi gjør mulig ved å tilby samme løsning i alle landene vi jobber i. Vår forretningsmodell sørger for rask og effektiv oppstart hver gang vi lanserer i et nytt land.


Hva gjør bedriften vår unik?

Vi mener det er vinn-vinn-vinn-modellen som gjør oss virkelig unike. Ved hjelp av den har vi klart å skape en bedrift som tar tak i et enormt problem som gagner alle involverte: forbrukerne, våre samarbeidspartnere og miljøet.

Internt i bedriften bruker vi ofte uttrykket «mission, movement and magic». Mission er grunntanken bak det vi gjør: redusere matsvinn og redde miljøet. Movement er alle matredderne som engasjerer seg i den internasjonale matredderbevegelsen. Magic er personlighet, fordi vi har det gøy med å redusere matsvinn.


Hva skjer i de ulike avdelingene i Too Good To Go?

De daglige rutinene våre varierer fra avdeling til avdeling, og i Too Good To Go er ingen dager like. 

Vi er et team av engasjerte matreddere inndelt i de følgende avdelingene:

 • Teknologi: En av våre største avdelinger, som jobber iherdig med å forbedre produktene våre. Fokuset ligger på tre områder: appen vår, grensesnittet for butikkene og våre partnere, og de interne verktøyene som gjør hverdagen lettere for oss i Too Good To Go. I denne avdelingen finner vi også designere, produktutviklere og ingeniører som lager koder.
 • Markedsføring: I alle landene våre jobber det dyktige markedsførere som jobber for å promotere bedriften vår, øke bevisstheten om matsvinn og nå ut til alle matreddere der ute.
 • Driftsledelse: Disse matredderne jobber for å forbedre og effektivisere arbeidsflyten vår. De hjelper de andre avdelingene med ulike utfordringer, slik at vi kan bli så gode som mulig på å redusere matsvinn.
 • Dataanalyse: Dataanalytikerne våre gir oss verdifull innsikt i vår bedrift og hvordan den fungerer. De optimaliserer de interne prosessene våre ved å analysere data for å finne ut mer om salg, kundenes oppførsel og behov og fremdriften til de nye markedene våre.
 • Suksess: Denne avdelingen tar seg av kundene våre. Det er også de som sørger for at alt går knirkefritt mellom våre partnere og kunder.
 • Salg: Salgsteamet vårt sover aldri - disse matredderne jobber natt og dag for å rekruttere nye partnere som vil selge overskuddsmaten sin og gjøre noe godt for miljøet.
 • Movement: Vår nyeste avdeling jobber for å finne nye måter å spre budskapet om matsvinn på.


Hvordan har Mette Lykke påvirket bedriften i rollen som CEO?

Mette ble administrerende direktør i Too Good To Go i juni 2017, og har vært en sterk bidragsyter for vår suksess. Hennes engasjement og erfaring har ledet oss hit vi er i dag, og vil lede oss videre inn i fremtiden.


Butikken vår i København


Var det hele tiden en del av planen å åpne en fysisk butikk?

Ikke i det hele tatt! Vi begynte ikke å tenke på det før i begynnelsen av 2018, da vi lurte på hvordan vi kunne redusere matsvinn tidligere i verdikjeden.


Hva er målet med butikken?

Vi selger forundringsposer i butikken, noe som gir oss en gyllen mulighet til å møte matredderne våre ansikt til ansikt. Disse posene er litt annerledes fra de “vanlige” forundringsposene, fordi de inneholder varer som kommer direkte fra grossister. Butikken har også blitt et samlingspunkt hvor det holdes møter og arrangementer, og hvor folk kan lære mer om matsvinn og hvordan de kan bidra.


Hvordan får dere tak i produktene?

Vi kontakter produsenter og grossister for å spørre om de har noen produkter til overs som vi kan redde. Noen ganger er det til og med de som kontakter oss, som jo er den beste løsningen!


Er de som jobber i butikken frivillige?

Nei, alle våre ansatte får betalt for jobben de gjør. De er ansvarlige for å utvikle butikken vår og veilede kunder i hvordan man kan redusere matsvinn i hjemmet.


Hvilke eksterne faktorer påvirker bedriften?

Det finnes selvfølgelig mange faktorer som kan påvirke bedriften vår på et positivt eller negativt vis.

Noen av disse er:

 • Klimabevissthet
 • Bærekraftig livsstil
 • Matpriser
 • Mobilbruk


Vår utvidelse


Hvordan bestemmer dere dere for å gå inn et nytt marked?

Vi har tydelige kriterier som vi analyserer og drøfter når vi vurderer å gå inn i et nytt marked. Denne analysen gir oss en poengsum, og basert på denne finner vi ut hvilke utfordringer vi kan komme til å møte og hvordan vi best kan håndtere de.

Vi bruker også et internt researchteam som undersøker mulighetene i markeder basert på ulike faktorer (utbredelsen av smarttelefoner, matreguleringer, størrelsen på markedet osv.). Vi bruker også eksterne kilder og lokale nettverk for å vurdere potensialet i ulike markeder.


Hva er det første steget det lokale teamet tar når dere lanserer i et nytt marked?

Etter en nøye evaluering tar vi i bruk en go-to-market-strategi. Det første steget er å finne et lokalt lederteam som kan bruke vår metode til å bygge et konkurransedyktig team for virksomheten vår.

Vi bruker også alle tilgjengelige ressurser, for eksempel lokale nettverk, til å hjelpe med å styrke virksomheten vår og for å få tak i nødvendig informasjon.


Hva er fordelene med å være en hovedsakelig app-basert bedrift?

Noen av de største fordelene er skalerbarhet, tilgjengelighet og muligheten for å skape innovative løsninger.


Hvilke utfordringer møter dere i de modne markedene?

Vi opplever ingen særskilte utfordringer i de modne markedene våre på det nåværende tidspunktet. Likevel er vi klare over at veksten vår vil komme til å flate ut etterhvert, og at vi må forberede ytterlige tiltak før den tid kommer.