Universiteter

Studentoppgaver

Hver måned får vi mange forespørsler fra studenter ved universiteter over hele verden. Vanligvis trenger de hjelp til å skrive en bachelor- eller masteroppgave, eller i noen tilfeller til forskning.

Vi er smigret over å bli sett på som en pålitelig kilde for informasjon om matsvinn og et godt eksempel på bærekraftig forretningsdrift. Men vi må være svært selektive i hvilke studentgrupper og forskningsprosjekter vi støtter. Det er fordi vi vil være helt sikre på at tiden vi investerer i samarbeidet vil hjelpe oss med de store utfordringene bedriften vår møter.

For å gjøre det enklere å se hvilken støtte vi gir studenter, har vi delt inn de vanligste forespørslene vi får i tre kategorier. Vi har også lagt ved eksempler på typiske temaer og spørsmål som går igjen i de ulike kategoriene. Forretningsutvikling

Det finnes mange metoder for å forbedre en virksomhet og gå inn i nye markeder, men det er et svært komplekst felt. Mange studenter kontakter oss for å lage en plan for å gå inn i et nytt land eller utvikle nye aktiviteter for oss. Vi tar vanligvis ikke imot denne typen forslag fordi vi har egne team som jobber med dette.

Det er likevel flere temaer vi gjerne vil ha tilbakemelding fra studenter på, så lenge studentene er dedikerte og kommer med en solid forskningsplan:

Matindustriens fremtid

 • Hvordan kan Too Good To Go forme fremtiden til matsvinn fra matindustrien?
 • Hva er de største globale mattrendene, og hvordan bør Too Good To Go tilpasse seg disse?

Nye samarbeidsmodeller

 • Hvordan kan vi bruke vår posisjon som eksperter på matsvinn til å legge frem nye verdifulle forslag for våre forretningspartnere?
 • Hva slags modeller og samarbeidsformer bør vi tilby de neste årene?

Bærekraftige forretningsmodeller

 • Hvordan kan bærekraftig forretningsdrift brukes som eksempler for andre?
 • Hva er drivkraften bak en vinn-vinn-vinn-situasjon?


Innovasjon og teknologi

Vi er i bunn og grunn en teknologibedrift, men ikke alle våre aktiviteter er teknisk orienterte. Mange studenter er interesserte i å analysere påvirkningen teknologien vår har på samfunnet, og kommer med flotte forslag til hvordan teknologien og brukeropplevelsen vår kan utnyttes.

Her er noen temaer vi alltid er interesserte i å høre om, såfremt studentene er engasjerte og stiller med en solid teknologisk plan:

Teknologi for fremtiden

 • Hvordan kan Too Good To Go bruke teknologi til å inspirere og bemyndige den fremtidige generasjonen? Vårt mål er å kultivere større respekt for mat og bevissthet rundt matsvinnproblematikken.
 • Hva er de største teknologiske utfordringene i utviklingsland?

Gamification

 • Hvordan kan Too Good To Go undervise barn i aldersspennet 4-12 år i matsvinn? Hvordan kan vi nå ut den neste generasjonen så tidlig som mulig?
 • Hvordan kan Too Good To Go bruke teknologi og gamification til å engasjere forbrukere til økt bærekraft? Merkevare og markedsføring

Vår merkevare har millioner av følgere. Studenter er ofte interesserte i å analysere publikummet vårt, motivasjonen til brukerne våre og kjennskapen til merkevaren Too Good To Go.

Det er visse utfordringer vi spesielt er interesserte i å utforske fra et nytt perspektiv:

Merkevarebygging

 • Hvordan kan Too Good To Go bruke markedsføringsaktiviteter til å øke kjennskapen til merkevaren og produktet Too Good To Go og matsvinnproblemet?
 • Hvordan kan Too Good To Go være med på å bygge en virkningsfull global bevegelse mot matsvinn?

Påvirkning

 • Hvordan kan vi måle den lokale påvirkningen til Too Good To Go når det gjelder reduksjon av matsvinn og bevissthet rundt matredderbevegelsen?

Kunnskap om markedsføring

 • Hvordan kan vi lære mer om brukerne og samarbeidspartnerne våre for å forbedre markedsføringen?
 • Hva er de største pådriverne bak bruken av bærekraftige virksomheter?
 • Hvorfor bestemmer bedrifter seg for å gjøre samfunnsansvarlige investeringer?
Vil du samarbeide med oss i et prosjekt?

Dette er din sjanse til å vise oss hva du kan, utvikle kompetansen din innen forskning og innovasjon og komme opp med løsninger for å skape en bedre fremtid.

Før du kontakter oss bør du lese svarene på spørsmålene vi oftest får fra studenter.


Gå til ofte stilte spørsmål


Send oss en epost på [email protected] for å fortelle oss om prosjektet ditt. Legg ved informasjon om hvem du er, hvilket universitetet du tilhører, fagfeltet ditt og hvilke temaer du har jobbet med. Vi vil behandle forespørselen din og ta kontakt.