Den globale vannkrisen

Vi er i ferd med å gå tom for vann

Menneskeheten er fullstendig avhengig av vann for å overleve, og uten vann finnes det ikke liv. Selv om det kan virke som om vi har rikelig med vann på jorda, er vi faktisk raskt i ferd med å miste vår aller viktigste ressurs. På grunn av økende vannmangel har vi blitt nødt til å bore dypere og dypere for å få tak i nye vannressurser. Likevel fortsetter vi å sløse både vann og mat.


Vann er kilden til liv

 • Det finnes utrolig mye vann på jorda: ca. 1332 milliarder kubikkmeter (Israel, 2010) som dekker 70 % av klodens overflate (NASA, 2019)
 • Jorda har rundt 1 234 trillioner liter ( 1 234 000 000 000 000 000 000 liter) vann (EarthHow, 2019)
 • Vannet går i et konstant kretsløp – det fordamper fra havet, kondenserer og blir til skyer, regner over jorda og renner gjennom elver tilbake til havet (NOAA, 2019; NASA, 2012). Dette kretsløpet er jordas gjenvinningssystem.


«Egentlig er mindre enn 1% av vannet på jorda tilgjengelig for å holde liv i menneskeheten»

World Water Reserve, 2019

Selv om vann utgjør 70 % av jordas overflate, er 97 % av dette vannet fordelt på fem hav i form av saltvann. Faktisk er bare 2,5 % av alt vannet på jorda ferskvann, og av dette er 70 % frosset i isbreer og kalotter. Mennesker kan bruke grunnvann og overflatevann for å overleve, men disse ressursene er raskt i ferd med å forsvinne (USGS, 2013).


Livets utspring


«Det har blitt estimert at vi ‘spiser’ 3496 liter vann hver dag – gjemt i maten vår.»

TheWaterWeEat, 2019


Vannmangel

 • Vannkrisen er den fjerde største faren som truer verdenssamfunnet (World Economic Forum, 2019)
 • 40 % av verdens befolkning (opptil 2,8 milliarder) lever for øyeblikket i regioner utsatt for vannmangel, og rundt 900 millioner mennesker mangler trygg tilgang på vann (European Report on Development, 2012)
 • 4 milliarder mennesker rammes av vannmangel i minst en måned i året, mens 500 millioner mennesker lever med vannmangel året rundt (Hoekstra & Mekonnen, 2016)
 • Innen 2025 vil 1,8 milliarder mennesker bo i land eller regioner med alvorlig vannmangel, og to tredjedeler av verdens befolkning (5,3 milliarder) kan måtte leve i regioner med belastning på vannressursene (UN, 2014)
 • Jordbrukssektoren forventes å møte på store problemer i forbindelse med vannmangel. Dette inkluderer økende behov for vann, og uforutsigbar nedbør forårsaket av klimaendringer (OECD, 2017)
 • Ferskvannsressursene er ujevnt fordelt i verden (OurWorldInData, 2019), og hvert land og individ bruker ulike mengder vann.
 • Du kan finne ut hvor mye vann ulike land bruker her og her, og regne ut vannfotavtrykket ditt her


«Selv om det kan se ut som om vi har rikelig med vann, er det begrenset tilgjengelighet på vann for menneskelig forbruk.»

  National Ground Water Association, 2019Vi borer dypere enn aldri før

 • Vi har tilgang på vann via elver, innsjøer, grunnvannsreservoarer, bunnis og permafrost, og det er nettopp disse kildene som raskt er i ferd med å tømmes, fordi de fylles på igjen med snø og vann svært langsomt (TED - Ed, 2018) 
 • Klimaendringer vil påvirke hyppigheten og mengden av nedbør (Pendergrass & Hartmann, 2014). Det vil endre værforholdene, slik at områder med hyppig regn nå har mer uforutsigbar og ekstrem nedbør (ClimateRealityProject, 2019)
 • Den globale etterspørselen på mat kommer ifølge beregningene til å øke med 70 % innen 2050. I utviklingsland er den forventet å doble, noe som betyr at vannforbruket i jordbruket er nødt til å øke med 11 % for å møte etterspørselen (FAO, 2008)
 • Grunnvann utgjør mer enn 90 % av verdens lett tilgjengelige ferskvannsressurser (The Guardian, 2015)
 • Grunnvannsreservoar som har brukt milliarder av år på å fylles opp, blir nå tømt to til fire ganger raskere enn de kan fylles opp igjen (Time, 2018)
 • 21 av verdens 37 største grunnvannsreservoarer tappes raskere enn de kan fylles opp igjen, noe som utgjør en betydelig trussel for verdens ferskvannsforsyning (NASA, 2015)
 • Effektivisering av vanningsmetodene gjennom innføring av dryppvanning og micro-sprinkler kan redusere vannbehovet i jordbruket med 30-70 % og øke avlingene med 20-90 %. Likevel blir dryppvanning brukt på mindre enn 2 % av kunstig vannet jord på verdensbasis (National Geographic, 2019)Hvor mye vann sløses?

Matsvinn innebærer sløsing med dyrebare ressurser som vann, og hvert år ødsles mer enn 249 billioner liter i matproduksjonen (WWF, 2019). Det betyr at det globale vannfotavtrykket til matsvinnet er større enn hvilket som helst land i verden (FAO, 2013). I dag står matsvinn for en fjerdedel av vannet som blir brukt til vanning i jordbruket – det tilsvarer like mye som vannbruken til hele industrisektoren (SIWI, 2012). Globalt sett er det like mye som et areal på 250 km3, og det tilsvarer (FoodIsForEating, 2019; FAO 2013):

 • Den årlige utfloden til elva Volga
 • Tre ganger volumet til Genèvesjøen
 • 100 millioner olympiske svømmebasseng
 • Vannbehovet til husstandene i New York i de neste 120 åreneHvor mye vann trenger vi til å produsere mat?

Matproduksjonen trenger vann til å plante, vanne, vaske og til og med kjøle ned mat. I tillegg trenger kjøtt- og meieriindustrien enorme mengder vann til husdyrhold. Ulike matvarer krever ulike mengder vann (WFN, 2019), men her er noen eksempel for å sette det i perspektiv:


Banan: Å kaste én kilo bananer tilsvarer 84 minutter i dusjen. For å produsere én enkelt banan, bruker vi derfor like mye vann som vi ville ha brukt ved å dusje i 10 minutter (SaveTheFood, 2019)

Eple: Å kaste ett eple tilsvarer like mye vann som å skylle ned 7 toaletter (SIWI, 2012)

Hamburger: Å produsere én hamburger bruker like mye vann som 16 fulle badekar, eller nok dusjing for 100 dager(SIWI, 2012) 

Melk: For å produsere én liter melk trengs 1000 liter vann til å fôre og gi drikkevann til kua (SIWI, 2012; SimplyLiveConsciously, 2019)


Visste du at det krever 15 400 liter vann å produsere 1 kg storfekjøtt?

Husdyrproduksjonen er ansvarlig for over 8 % av verdens ferskvannsforbruk. Vanligvis slaktes ei ku rundt tre år etter den ble født, og i løpet av levetiden vil den spise ca. 1300 kg korn og 7200 kostfiber fra for eksempel beitemark og høy. Til dette trengs over 3 millioner vann til vanning. I tillegg kommer de 24 000 literne som kua trenger til drikkevann og de 7000 literne som trengs til fjøset og slakteriet. 

For å produsere 200 kg benfritt storfekjøtt trenger vi 3 091 000 liter vann. Så for 1 kg trenger vi ca. 15 400 liter (SIWI, 2008; TheWaterWeEat, 2019). Dette er like mye som en gjennomsnittlig husstand bruker i løpet av 10 måneder (ca. 50 liter pr pers. pr. dag).