Det økonomiske aspektet

Matsvinn er et problem verdt 1500 milliarder dollar og en mulighet verdt 700 millarder

De økonomiske kostnadene til matsvinn ligger nå på 1000 milliarder dollar og kan komme til å stige til 1500 milliarder dollar hvis vi ikke gjør noe med det (BCG, 2018; FAO, 2014). Ved å kaste mat, kaster vi også pengene som ble investert i å høste, transportere, pakke, avkjøle og kjøpe maten som ender opp som matsvinn. 


Husstander

 • Kaster en husstand ett tonn organisk avfall, gir det et økonomisk tap som påvirker hele familiebudsjettet. Dette tapet utgjør gjennomsnittlig rundt 50 euro per husholdning (Buchner et al., 2012)
 • En gjennomsnittlig husstand med fire personer bruker 1800 dollar i året på mat som ender i søpla. Dette vil for mange husstander tilsvare ca. 20 % av summen på det totale matinnkjøpet. Det er det samme som å gå ut av butikken med fem poser, miste én på bakken, og la den ligge igjen på parkeringsplassen (NRDC, 2012)
 • Matsvinn i hjemmet er først og fremst samfunnsøkonomisk problem, men det avhenger av den økonomiske strukturen i landet (European Commission, 2018)
 • Det månedlige matsvinnet til britiske husstander er i gjennomsnittet 60 pund – grovt regnet 24 måltider (The Guardian, 2013)


Bedrifter 

 • Firmaer som jobber for å redusere klimafotavtrykket sitt viser en tendens til å ha 3,3 prosentpoeng høyere marginer enn andre firmaer (BCG, 2018)
 • USA bruker 218 milliarder dollar på å produsere, transportere og bli kvitt mat som ikke blir spist. En reduksjon på 20 % vil kunne gi en avkastning på 100 milliarder dollar som kunne brukes til samfunnets beste. Matsvinnet tilsvarer 1,3 % av bruttonasjonalproduktet i USA (FAO, 2016)
 • Hotell- og restaurantnæringen kan spare 7 dollar for hver dollar de investerer i å redusere matsvinn (Clowes et al., 2019; Clowes et al., 2018)
 • Hotellkjøkken kaster ca. 25 % av all maten de lager. For hver middag som serveres, blir 350 gram mat kastet (Eco-business, 2017)
 • I 2011 ble den totale kostnaden til matsvinnet i den britiske hotell- og restaurantnæringen regnet ut til å være 2,5 milliarder pund i året (WRAP, 2011)


Den totale kostnaden 

Å redusere matsvinn innebærer en trippel økonomisk vinning for både økonomien, matsikkerheten og klimaet (Hanson & Mitchell, 2017). Den totale kostnaden til verdens matsvinn har blitt estimert til å ligge på 2600 milliarder dollar årlig. Grovt regnet tilsvarer det Frankrikes bruttonasjonalprodukt (FAO, 2016).

 • Økonomisk kostnad: 1000 milliarder dollar
 • Miljømessig kostnad: 700 milliarder dollar
 • Samfunnsmessig kostnad: 900 milliarder dollar