Fremtidige generasjoner

Påvirkningen på fremtiden

Våre handlinger i dag vil ha alvorlige konsekvenser for muligheten for en bærekraftig framtid. Selv om vi har vi tilstrekkelige ressurser og mat til å mette verdens voksende befolkning, blir mye av det sløst bort. Hvis vi fortsetter som før, kommer mange mennesker til å oppleve hungersnød i fremtiden.


Hva er situasjonen i dag?

 • Vi produserer nok mat til å mette 10 milliarder mennesker – det vil si alle som lever i dag og de som er forventet i 2050 (Holt-Gimenez et al., 2012; UN, 2017)
 • Vi kommer til å måtte øke matproduksjonen med 60 % for å møte behovet for de som blir født etter 2050 (FAO, 2013)
 • På det nåværende tidspunktet produserer vi nok mat i året til å mette verdens befolkning. Over 800 millioner mennesker går likevel sultne til sengs hver kveld, mens 1 milliard mennesker får i seg for mye mat (FAO, IFAD & WFP, 2015)
 • Innen Jordas Overforbruksdag 2019 (29. juli) har vi brukt flere naturressurser i år enn jorden klarer å fornye i løpet av et helt år (OvershootDay, 2019)
 • Hvis alle på jorda hadde like høyt forbruk som en gjennomsnittlig amerikaner, ville vi ha trengt fire jordkloder (McDonald, 2015). Til sammenligning ville vi hatt behov for 2,8 jordkloder hvis alle levde som europeerne (The Guardian, 2019; Global Footprint Network, 2019)


Hva er problemet?

Matmangel er et globalt problem, og omtrent hvert niende menneske i verden lider av underernæring (FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. 2018). Bare i EU lever det 43 millioner mennesker som hver andre dag ikke har råd til et ordentlig måltid (European Commission, 2019).


«Å kaste mat er det samme som å stjele fra spisebordet til fattige og sultne mennesker» 

Pope Francis, 2013


Hvordan påvirker matsvinnet matsikkerhet og ernæring? 

Ifølge forskningen til HLPE, fører matsvinn til følgende problemer:

 1. Dårligere tilgjengelighet på mat, både lokalt og globalt
 2. Økonomisk tap for de som er involverte i høstingen og etterbehandlingen av avlinger, som igjen fører til dårligere tilgjengelighet på mat. Det samme gjelder forbrukerne som bidrar til matsvinn, da dette fører til dårligere marked og høyere matpriser
 3. Overforbruk av naturressurser som den fremtidige matproduksjonen er avhengig av


Hva ville ha skjedd hvis vi ikke hadde så stort matsvinn?

 • Hvis vi redder en fjerdedel av maten som kastes, kan vi mette 870 millioner mennesker som går sultne. Latin-Amerika og Afrika kunne mettet 600 millioner mennesker, og Europa 200 millioner mennesker (FAO, 2016).
 • Vi kunne ha mettet hele verden fire ganger med vårt nåværende matsvinn. Med bare en fjerdedel av maten som kastes i industriland i dag, kunne vi ha mettet alle de sultne menneskene i utviklingsland (The Guardian, 2015)
 • Ved å redusere matsvinnet i industriland med 50%, ville antallet underernærte mennesker i utviklingsland ha blitt redusert med opptil 63,3 millioner (Munesue et al., 2015)