Lanserer ny Kunnskapsbase: Økt samarbeid skal redusere matsvinnet

a year ago

Matredderselskapet Too Good To Go lanserer en ny kunnskapsbase om matsvinn. Nettsiden inneholder informasjon, nyttige tips og linker til andre ressurser i Norge innenfor matsvinn. Målet er å bidra til å samle husholdninger, bedrifter, politikere og undervisere til en felles innsats i kampen mot matsvinnet – en nødvendighet for å nå FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030, mener Too Good To Go.

Kunnskapsbasen er et bidrag til arbeidet mot matsvinn i Norge, og vekker oppmerksomhet blant annet hos landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som deltok under lanseringen tirsdag ettermiddag.

- Vi trenger tiltak som gir virkning. Derfor er det fint å se at Too Good To Go har lansert denne nye kunnskapsbasen, sa Bollestad fra scenen.

Videre fortalte hun om økte ambisjoner for samarbeid mot matsvinn. Blant annet vil hun invitere inn ulike aktører som jobber med mat og matsvinn for å bedre forstå hvor og hvorfor svinnet oppstår, og hvordan vi kan løse problemene gjennom å jobbe sammen – bra bonde til forbruker. Bollestad understreket også viktigheten av det etterlyses tiltak som dette, for eksempel fra aktører som Too Good To Go:

- Vi politikere trenger noen som holder oss litt i ørene og krever at vi lager rammeverk som fungerer.

Too Good To Go vil legge til rette for et bredere samarbeid mot matsvinn

Too Good To Go jobber for å redusere matsvinn, blant annet gjennom Too Good To Go-appen som knytter butikker og spisesteder med mat til overs med forbrukere som ønsker å redde overskuddsmaten til en god pris. Siden oppstart i 2016 har over 2,4 millioner måltider blitt reddet gjennom appen i Norge, og i Europa reddes det et måltid hvert eneste sekund. Med den nye kunnskapsbasen ønsker Too Good To Go å legge til rette for et enda bredere samarbeid for å kutte matsvinnet:

- For å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030 må vi jobbe sammen, på tvers av både verdikjeden, samfunnsinstitusjonene og landegrensene. Med den nye kunnskapsbasen ønsker vi å bidra til et slikt samarbeid, sier daglig leder i Too Good To Go Norge, Ann-Kristin Raknes Pfründer.

- Enten man er en lærer som vil inspirere fremtidens matreddere, en politiker som vil ta grep, en butikkeier som vil redusere svinnet eller en helt vanlig person som vil bli en rå matredder på hjemmebane, så finner man alt man trenger på denne siden for å bli en ekspert på matsvinn og la seg inspirere til å gjøre en verdifull innsats for miljøet.

Kunnskapsbasen inneholder blant annet undervisningsmateriell for ulike skoletrinn, og fremover skal Too Good To Go jobbe med blant annet FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) for å nå ut til elever og studenter verden over.

- Barna er fremtidens matreddere, og endringsagenter i sine familier. Gjennom utdanningsmateriellet vårt, som lærere kan ta i bruk helt enkelt og gratis via nettsiden, ønsker vi å inspirere barn og unge til å se matens verdi og til å ta godt vare på den, forteller Raknes Pfründer.

Matsvinnproblemet

1/3 av all maten som produseres i verden ender opp som matsvinn, og her i Norge kaster vi minst 385 000 tonn mat hvert år - nok til å mette nesten 800 000 mennesker. Når vi kaster mat, sløser vi ikke bare med mat som kunne ha blitt spist, vi sløser også med alle ressursene som ligger bak det å produsere maten. For eksempel står matsvinn for mellom åtte og ti prosent av de globale klimagassutslippene, og 30 prosent av verdens jordbruksarealer brukes til å produsere mat som aldri blir spist. I Norge kaster vi mat til en verdi av over 21 milliarder kroner årlig. Å sørge for at maten som produseres havner i magen og ikke i søpla er derfor viktig både for matsikkerhet, miljø og økonomi, påpeker Too Good To Go.

- Vi trenger tiltak som gir virkning. Derfor er det fint å se at Too Good To Go har lansert denne nye kunnskapsbasen, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad fra scenen.
Panelsamtale, hvor det ble diskutert hvordan man kan jobbe bedre sammen for å kutte matsvinnet i Norge. Fra venstre: ordstyrer Bendik Walderhaug (Too Good To Go), Heinrich Jung (matprodusent), Ann-Kristin Raknes Pfründer (Too Good To Go), Elisabeth Riise Jenssen (Framtiden i våre hender), Olaug Bollestad (landbruks- og matminister), Sofie Oraug-Rygh (Scandza) og Anne Marie Schrøder (Matvett).
Daglig leder i Too Good To Go Norge, Ann-kristin Raknes Pfründer, forteller om Too Good To Gos arbeid og den nye Kunnskapsbasen. 
Kompassmat stod for matserveringen, som bestod av 90 prosent overskuddsmat. Restene fikk folk ta med deg hjem etter arrangementet i matredderbokser. Null matsvinn!


Lene Kallum, Pressekontakt

E-post: [email protected]

Too Good To Go Norge AS

Tordenskiolds gate 2

MESH

0160 Oslo

Norway