1,5 millioner poser med mat unngikk å ende som svinn i 2020

2 months ago

Det ble solgt 1,5 millioner poser med overskuddsmat gjennom Too Good To Go-appen i 2020. Det tilsvarer 1500 tonn matavfall og varer for 200 millioner kroner.

Til sammenligning ble det solgt 1,3 millioner poser med mat gjennom appen i Norge i 2019, 840.000 i 2018 og 413.000 i 2017.

Fjorårets overskuddsvarer har en estimert verdi på 198 millioner kroner*. Miljøbesparelsene tilsvarer 1500 tonn matavfall** eller 3750 tonn CO2-ekvivalenter***

Rekordhøy interesse
– Det er fantastisk å se innsatsen som butikkene og folk flest gjør for å unngå at fullt spiselig, god mat ender som svinn. Dette har både miljømessige og økonomiske fordeler, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge.

– Det ble reddet rekordmye mat i 2020, noe som har flere årsaker. Vi opplever en stor økning i antall brukere. I tillegg har vi fått flere samarbeidspartnere, slik at man kan kjøpe flere dagligvarer gjennom appen, for eksempel. Koronakrisen har påvirket samarbeidspartnerne vår ulikt, men dagligvarebransjen og en del bakerier er blant dem som opplever gode tider, og det gjenspeiles i appen, sier hun.

260.000 nye brukere
Videre har Too Good To Go registrert 260.000 nye nedlastinger av appen det siste året. Selskapet har nå 1,2 millioner brukere i Norge.

– Interesseøkningen kan også ha sammenheng med at vi har vært mer hjemme det siste året og vært mer opptatt av matlaging og det å bruke opp rester. Undersøkelser som Norstat har gjort for oss tyder dessuten på at noen kaster mindre mat nå, blant annet fordi de planlegger innkjøpene bedre og ønsker å spare penger, sier hun.

Vil skape engasjement
Én tredjedel av maten som produseres på verdensbasis blir aldri spist, og i Norge ender minst 417.000 tonn mat som svinn hvert år, ifølge tall fra Matvett og Norsus.

Norge har et mål om å halvere matsvinnet sitt innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

– Til tross for gode tiltak som nedprising av datovarer og økt søkelys på restemat, kastes det fremdeles altfor mye. Det er mange som må trå til for at vi skal klare å snu dette, alt fra matprodusenter og butikker til politikere og forbrukere. Vi tror ingen liker å kaste mat, og vi ønsker å bidra til et felles engasjement for matredding gjennom løsningen vår, sier Raknes Pfründer.

Too Good To Go jobber for å redusere matsvinn i femten land inkludert Norge, hvor appen har eksistert siden 2016. De samarbeider med en rekke dagligvarebutikker, bakerier og serveringssteder over hele landet, som selger maten de har til overs gjennom appen. Maten pakkes i forundringsposer og kjøpes av forbrukere til én tredjedel av fullpris.

Utregninger:
*Antall solgte forundringsposer X Pris i appen (vanligvis mellom 39 og 49 kroner) X 3 (innholdet i posene har en minimumsverdi på tre ganger fullpris).

**Vi har tatt utgangspunkt i at én forundringspose med overskuddsvarer veier rundt én kilo. 1,5 millioner poser med overskuddsmat tilsvarer dermed 1500 tonn matavfall. 

*** Tallet er basert på forskningen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) fra 2013. Én kilo matsvinn tilsvarer 2,5 kilo CO2-ekvivalenter. Én forundringspose veier rundt én kilo = 2,5 kilo CO2-ekvivalenter spart.

FAKTA

1,5 millioner poser med overskuddsmat ble solgt gjennom appen i 2020 – tolv prosent flere enn i 2019.

4,2 millioner forundringsposer med overskuddsmat har unngått å ende opp som svinn siden selskapet startet opp i Norge i 2016.

1,2 millioner nordmenn har lastet ned appen – 260.000 flere enn for ett år siden, og 200.000 flere enn i mars 2020.

Too Good To Go samarbeider med 2500 butikker, spisesteder, hoteller og bakerier på landsbasis – 40 prosent flere enn på samme tid i fjor.

500 av dagens samarbeidspartnere er dagligvarebutikker – 350 flere enn på samme tid i fjor.

PER FYLKE – ANTALL SOLGTE POSER MED OVERSKUDDSMAT I 2020:

Agder: 111.661
Innlandet: 47.961
Møre og Romsdal: 49.859
Nordland: 54.052
Oslo: 392.494
Rogaland: 121.014
Vestfold og Telemark: 88.686
Troms og Finnmark: 34.923
Trøndelag: 97.958
Vestland: 191.068
Viken: 312.292
Svalbard: 61
TOTALT: 1.502.029

Kilde: Too Good To Go. F.o.m 1. januar t.o.m 15. desember 2020. Ta kontakt for kommune- og byoversikt. 

Interessen for matredding øker. Too Good To Go har registrert 260.000 nye nedlastinger av appen det siste året. Foto: Too Good To Go
Daglig leder Ann-Kristin Raknes Pfründer. Hun startet i selskapet i 2019 og har hatt fokus på å utvikle selskapet  fra å være en liten gründerbedrift til å bli et vekstselskap. Ukentlig reddes det nå opptil 40.000 poser med overskuddsmat på landsbasis. Appen har videre1,2 millioner brukere og 2500 samarbeidspartnere i Norge. Foto: Hanne Johansen


Lene Kallum, Pressekontakt

E-post: [email protected]

Too Good To Go Norge AS

Tordenskiolds gate 2

MESH

0160 Oslo

Norway