Handelsbetingelser

1. Introduksjon

Velkommen til Too Good To Gos app, som eies av Too Good To Go ApS, CVR-nr. 37561304, Lindgreens Allé 9, 1. 2300 København S, Danmark («TGTG»).

Too Good To Gos oppgave er å øke bevisstheten rundt matsvinn ved å gjøre overskuddsmat tilgjengelig for innsamling før et spisested stenger sin virksomhet for dagen eller natten («konseptet»).

Vi leverer en måte for sluttbrukeren («kunden») til å kommunisere sine bestillinger på overskuddsmat («produkter») i matbutikker, restauranter, supermarkeder, bakerier, hoteller, bensinstasjoner osv. («butikker») som vises på plattformen («tjenesten»).

Den juridiske kontrakten for levering og kjøp av produkter er mellom kunden og den aktuelle butikken. TGTG har ingen kontroll over handlingene eller forsendelsene til noen butikker.

Disse vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser») utstedt av Too Good To Go ApS («TGTG») gjelder for salg av produktene som utføres via TGTG-nettstedene eller TGTG-appen («plattformen») til kunder.

Selv om TGTG forsøker å sikre at plattformen normalt er tilgjengelig 24 timer i døgnet, påtar TGTG seg ingen forpliktelse til å gjøre det, og vil ikke være ansvarlig for kunden dersom plattformen til enhver tid eller for noen periode ikke er tilgjengelig.

Ved bestilling på plattformen, bekrefter kunden:

 • at de er en forbruker som kjøper for personlige formål

 • at de er minst 18 år og har gyldig debetkort, kredittkort eller annen betaling som kan brukes til betaling på plattformen.

Ved bestilling aksepterer kunden disse vilkårene, og kunden er derfor pålagt å gjennomgå vilkårene grundig før de plasserer en ordre på plattformen.

Ved å godta disse vilkårene godtar kunden å motta all relevant informasjon på engelsk, dersom nødvendig. Videre aksepterer kunden at alle avtaler mellom kunden og TGTG blir lagret av TGTG i en periode på 5 år.

Videre aksepterer kunden ved å godta disse vilkårene å motta e-poster og tekstmeldinger relatert til eventuelle bestillinger lagt inn av kunden. Dette kreves av TGTG for å sikre at kunden mottar alle viktige varslinger knyttet til bestillingen.

Too Good To Go forbeholder seg retten til å revidere og endre vilkårene fra tid til annen. Kundens bestilling vil bli underlagt vilkårene som gjaldt på tidspunktet da kunden gjorde bestillingen, se klausul 4.

2. Too Good To Gos kontaktinformasjon og kundeservice

Too Good To Go

Tøyen Startup Village

Hagegata 23, 0653 Oslo

Norge

Organisasjonsnummer: 917 203 261

E-postadresse: [email protected]

3. Produkter

TGTG ordner utelukkende kontrakten mellom kunden og butikken, og TGTG har ikke noe ansvar for produktene eller oppfyllelsen av kontrakten mellom butikken og kunden.

TGTG produserer, selger, kjøper, lagrer, forbereder, produserer, behandler, merker, pakker, leverer eller håndterer på ingen måte produktene. TGTG har ikke noe ansvar for oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene overfor kunden for produktene, herunder produksjon, salg, kjøp, lagring, forberedelse, produksjon, bearbeiding, merking, levering, kvalitet, ingredienser, allergener eller håndtering av produktene, og overholdelse av gjeldende lovgivning, herunder med hensyn til ovenstående.

Kunden kan finne informasjon om produktene og en beskrivelse av produktene på plattformen.

Beskrivelsen er bare ment til opplæringsformål, og til å gi kunden de beste forutsetningene for å evaluere utvalgte produkter før kjøpet utføres. Det kan være tilfeller der plattformen ikke er oppdatert, og der det faktiske produktspekteret, lagerartikler etc. ikke er som angitt på plattformen. I slike tilfeller kan ikke TGTG holdes ansvarlig. Det er butikkene som har ansvaret for å levere informasjon om produktene, og for å sikre at den er oppdatert og nøyaktig mht. fakta. TGTG påtar seg ikke noe slikt ansvar. Hvis kunden er i tvil om allergiadvarsler, innholdet i en rett eller annen menyinformasjon, skal kunden bekrefte med butikken direkte før bestilling. Butikkens kontaktinformasjon vises på plattformen.

4. Bestilling av produkter

En liste over butikker finner du i appen. Hvis kunden har tillatt appen å bruke stedstjenester, vil appen spore kundens plassering og listen vil vise butikker i nærheten av kunden. Når kunden har valgt butikken og produktet, får kunden muligheten til å sende bestillingen ved å klikke på «kjøp», «reserver», «legg inn bestillingen» eller en lignende knapp. Det er viktig å kontrollere butikken og produktet før du klikker eller velger denne knappen; Når kunden gjør det, vil TGTG begynne å behandle bestillingen, og feil kan ikke rettes.

Levering av produkter på plattformen er bare en invitasjon til kunden om å legge inn en bestilling.

Ved mottak av bestillingen begynner TGTG å behandle den ved å sende bestillingen til den aktuelle butikken. TGTG vil varsle kunden om at bestillingen er mottatt og blir behandlet. Vær oppmerksom på at alle bekreftelsessider som kunden kan besøke på plattformen bare indikerer at bestillingen er mottatt og blir behandlet, og ikke betyr at bestillingen er akseptert av butikken. Avtalen mellom kunden og butikken er således ikke endelig før kunden har mottatt kvittering i appen («ordrebekreftelse»).

Vær oppmerksom på at på grunn av konseptet, kan produktene bli utsolgt. TGTG kan ikke pålegges noe ansvar i denne forbindelsen, og butikken kan kansellere bestillingen som kunden har lagt inn inntil to timer før hentetidspunktet. I så fall mottar kunden en e-post og en SMS, forutsatt at relevant kontaktinformasjon gitt av kunden er riktig.

5. Ordrebekreftelse og faktura

Etter bestilling mottar kunden en ordrebekreftelse via e-post og på plattformen. Dette betyr at bestillingen er akseptert (underlagt avbestilling som angitt her). Ordrebekreftelsen skal lagres av kunden. Ordrebekreftelsen vil inneholde opplysninger om bestillingen som er angitt av kunden og kundens navn, adresse, betalingsinformasjon, produktene som er bestilt, pris, betalingsbetingelser, tidspunkt og sted for henting og en link til vilkårene som er akseptert av kunden.

6. Pris

Alle priser er angitt i valutaen til landet der butikken befinner seg, og inkluderer gjeldende mva, men kan vært ekskludert administrasjonsgebyrer for nettbetaling, med mindre annet er angitt. Eventuelle avgifter knyttet til bestillingen og betalingen vil bli beregnet og vist når kunden legger inn bestillingen. Forbehold blir gjort til eventuelle feil i prisene angitt på plattformen.

7. Innbetaling

Kunden kan betale med flere typer debet- og kredittkort, samt andre betalingsmåter som er tilgjengelig på plattformen.

Ved bruk av kreditt- eller debetkort må kunden oppgi hans eller hennes kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode ved bestilling. Før du legger inn kredittkortinformasjon, vil TGTG be om kundens samtykke for at TGTG skal få lagre kredittkortinformasjonen for fremtidige kjøp. Den lagrede kredittkortinformasjonen kan alltid slettes i appen av kunden. TGTG vil bare beholde et betalingsbevis for å behandle betalingen din.

Betalingsleverandøren må samle inn betalingsinformasjon (kredittkortinformasjon), slik det er nødvendig for at kontrakten skal oppfylles, og for å overholde gjeldende lov (for eksempel regler for bekjempelse av hvitvasking). Uten dette vil du ikke kunne bruke TGTG-plattformen.

Ved plassering av en ordre er beløpet fastsatt av butikken for produktene («innkjøpspris») som er reservert på kundens konto i henhold til valgt betalingsmetode («konto»). Kjøpesummen belastes kundens konto etter at varene er hentet. Kjøpesummen blir samlet inn av TGTG fra kunden på vegne av butikken. TGTG kan endre, modifisere eller omstrukturere betalingsprosedyren for sine kunder, slik de finner det rimelig.

Plattformen bruker PCI-kompatible betalingsleverandører. Betaling med debet- eller kredittkort på plattformen er trygt og sertifisert av kortutstederen. Alle betalinger gjøres via en kryptert internettforbindelse.

Hvis kundens kredittkort eller betalingsmetode avvises ved forsøk på å betale for en bestilling, må kunden kontrollere at den angitte informasjonen er riktig.

I noen tilfeller mottar TGTG en feilkode når en kundes kredittkort eller betalingsmetode avvises. Feilkoden gjør det mulig å identifisere årsaken til avslaget. For å forenkle kundens mulighet til å rette opp feilen, kan TGTG informere kunden i appen om hvorfor kredittkortet eller betalingsmåten ble avvist.

Hvis kunden har korrigert feilen og kredittkortet fortsatt blir avvist, anbefaler TGTG at kunden kontakter banken sin.

På grunn av standard bankprosedyrer, vil banken eller kortutstederen reservere hele beløpet av bestillingen når kunden har sendt inn en bestilling som er betalt med kreditt- eller debetkort og betalingen er godkjent. Hvis bestillingen senere blir avvist av butikken eller avbrutt av en annen grunn, vil banken eller kortutstederen ikke overføre midler for bestillingen til TGTG, og vil istedet refundere kunden ved å frigjøre det aktuelle beløpet tilbake til kundens tilgjengelige saldo. Dette kan imidlertid ta opptil 10 virkedager (eller lenger, avhengig av kundens bank- eller kortutsteder), og TGTG har ikke myndighet til å henvende seg til kundens bank- eller kortutsteder angående bestemte betalingssituasjoner. Dette må kunden gjøre selv.

Ved å godta disse vilkårene, anerkjenner kunden og godtar at TGTG ikke er ansvarlig overfor kunden i forhold til ovenstående.

8. Henting

Produkter bestilt på plattformen må hentes av kunden på oppgitt henteadresse. Hentetiden vil normalt være en tidsperiode på 10-30 minutter, men kan være både kortere og lengre. Butikkbeskrivelse og detaljer om når og hvor produktene kan plukkes opp, vil vises på plattformen og også angis i ordrebekreftelsen. Hvis kunden kommer til henteadressen før den angitte hentetiden, ber vi dem om å vente på utsiden av butikken av hensyn til butikkens gjester. Vær oppmerksom på at hvis kunden ankommer for sent, kan butikken være stengt. Kunder blir bedt om å vise respekt for butikkens gjester og personale, og enhver oppførsel som ikke overholder dette kan føre til at kunden blir utestengt fra plattformen og butikken.

Hvis kunden ikke henter bestillingen i tide, har butikken rett til å selge produktet til en annen part uten ansvar for kunden, og TGTG har rett til å belaste kjøpesummen fra kunden.

Ved henting skal kunden vise sin ordrebekreftelse i TGTG-appen til butikkens ansatte, hvoretter de vil «sveipe» kvitteringen og utdele bestilte produkter. Det er kundens ansvar å sikre at ordrebekreftelsen i appen kan vises ved henting. Kunden er pålagt å sørge for at produktene og antall leverte produkter samsvarer med kundens bestilling.

TGTG er ikke ansvarlig for manglende utførelse eller forsinkelse i utførelsen av eventuelle forpliktelser knyttet til produktene eller tjenestene.

Videre er TGTG ikke ansvarlig for feil eller manglende overholdelse av tjenestene dersom slike feil skyldes forhold utenfor TGTGs kontroll. Slike omstendigheter kan være, men er ikke begrenset til, forstyrrelser i driften til TGTG og/eller butikken som følge av lovgivning, handlinger fra statlige eller offentlige myndigheter, krigshandlinger, terrorisme, streiker, fysiske blokkeringer, lockouts og naturkatastrofer.

9. Avbestillingsrett

Siden produktene er bedervelige varer, har kunden ikke rett til å kansellere bestillingen etter hentetidspunktet.

Kunden kan imidlertid kansellere bestillingen opptil 3 timer før starten av henteperioden. Beslutningen om å benytte retten til kansellering skal meddeles av kunden til TGTG via e-post på e-postadressen som er angitt i punkt 2. Deretter tilbakebetales kjøpesummen av TGTG.

Hvis 3-timersgrensen ikke blir oppfylt, har kunden ikke rett til å kansellere bestillingen, og kunden har heller ikke krav på tilbakebetaling.

På grunn av konseptet, kan TGTG eller butikken avbryte bestillingen frem til 2 timer før opptakstidspunktet i tilfelle butikken ikke har mat til overs. I så fall vil kunden motta et avbestillingsvarsel fra TGTG eller butikken via e-post og/eller SMS, forutsatt at kontaktinformasjonen til TGTG er riktig. Kunden vil ikke bli belastet av TGTG.

Årsaken til avbestillingsrettighetene som er beskrevet ovenfor, er å sikre at maten brukes og dermed begrense matavfallet.

10. Rett til klage

Produktene er dekket av den danske kjøpsloven.

Det anbefales at kunden verifiserer innholdet i leveransen ved mottak.

Ved klage skal kunden kontakte TGTG ved å sende en e-post med bestillingsnummer og informasjon om produktene, og grunnen til at kunden er utilfreds. Etter å ha mottatt klagen, vil TGTG behandle klagen i samarbeid med butikken hvis det er relevant, og kunden vil motta et svar fra TGTG innen 10 virkedager.

Dersom kunden ikke er tilfreds med TGTGs svar, kan kunden sende inn klage til Dansk Forbrugerklagenævn.

11. Kundeanmeldelser

I særdeleshet (men uten begrensning) kan eventuelle anmeldelser som kunden skriver gjennom plattformen ikke:

 • inneholde noe ærekrenkende, uanstendig eller støtende materiale;

 • fremme vold eller diskriminering

 • krenke en annen persons eller juridiske personers immaterielle rettigheter

 • bryte noen lovmessig plikt til en tredjepart (slik som taushetsplikt)

 • fremme ulovlig aktivitet eller krenke andres personvern

 • gi inntrykk av at de representerer oss eller

 • bli brukt til å etterligne en annen person eller å uriktig fremstille din tilknytning til en annen person.

De forbudte handlingene nevnt ovenfor er ikke-uttømmende. TGTG forbeholder seg retten (men binder seg ikke, med unntak av der det kreves ved lov, til noen forpliktelse) til å fjerne eller redigere anmeldelser som til enhver tid er lagt inn, lastet opp eller overført til plattformen dersom TGTG fastslår at anmeldelsen bryter med ett eller flere av de nevnte forbudene ovenfor, ellers er upassende eller kan utsette TGTG eller noen tredjepart for noen skade eller ansvar av noe slag eller av annen grunn.

Anmeldelser som finnes på plattformen er kun ment til orientering, og utgjør ikke råd fra TGTG. Anmeldelser gjenspeiler meninger fra kunder som har bestilt via plattformen eller andre tredjeparter, og eventuelle uttalelser, råd eller meninger fremmet av slike personer tilhører bare dem. Derfor antar TGTG, i den grad det er tillatt i henhold til loven, ikke noe ansvar for noen person for eventuelle anmeldelser, inkludert uten begrensning eventuelle feil, ærekrenkelser, uanstendighet, utelatelser eller løgner som kunden måtte støte på i slike anmeldelser.

12. Kundeadferd

Hvis en kunde på noen måte oppfører seg dårlig, fornærmer ansatte eller andre kunder i en butikk eller TGTG, begår en forbrytelse mot eller i butikken eller mot TGTG, bryter regler for oppførsel for butikken eller TGTG eller utviser lignende atferd, kan TGTG, etter TGTGs skjønn, midlertidig eller permanent utestenge kunden fra plattformen og tjenestene.

13. Opphavsrett

Kunden kan bruke plattformen og skrive ut og laste ned utdrag fra plattformen til personlig, ikke-kommersiell bruk på følgende basis:

 • Kunden må ikke misbruke plattformen (inkludert hacking eller «skraping»).

 • Med mindre annet er oppgitt, er opphavsretten og andre immaterielle rettigheter i plattformen og i materiale publisert på den (inkludert uten begrensning fotografier og grafiske bilder) eid av TGTG eller TGTGs lisensgivere. Disse verkene er beskyttet av lov om opphavsrett og traktater over hele verden, og alle rettigheter er reservert. For bruk av disse vilkårene er bruk av ekstrakter fra plattformen annet enn i samsvar med denne paragraf 12 forbudt.

 • Kunden kan ikke modifisere de digitale kopiene eller papirkopiene av materiale som han eller hun skriver ut i samsvar med denne paragraf 12, og kunden må ikke bruke bilder, fotografier eller andre grafikk-, video- eller lydsekvenser adskilt fra noen tilhørende tekst.

 • Kunden skal sikre at TGTGs status som opphav til materialet på plattformen alltid blir anerkjent og referert til.

 • Kunden har ikke lov til å bruke noen av materialene på plattformen eller selve plattformen til kommersielle formål uten lisens fra TGTG til å gjøre det.

Med unntak av det som er nevnt i denne paragraf 12, kan plattformen ikke brukes, og ingen del av plattformen kan gjengis eller lagres på noen annen plattform eller inngå i noe offentlig eller privat elektronisk søkesystem eller tjeneste, uten TGTGs skriftlige forhåndstillatelse.

14. Gjeldende lov

Disse vilkårene for kjøp av produkter er underlagt lovene i landet der butikken ligger.

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal – når en slik tvist ikke kan løses på en minnelig måte – avgjøres av domstolene i landet der butikken ligger.

Versjon 22. mai 2018